the journalist

ی

 

ی ی ی یی

 

ی ѐ ی ی ǡ ی ʻ یʻ . ی ی یޝѡ ی! ی ی یی: ѻ یی یϡ ی ی ی ی ȁیϡ ی یی ی ԝ ی ی Ԙ ѐ ...

******

јӡ ی ی : یی ی یی ʻ. ی ی ј ی ی یی ی یی . ј  ی ی ییѻ ی ی یѻی ی ی ی ی یی ی .

ј ی ی ϡ ی یی یی ی ی ی ϡ ͘ یی ϡ ی یی یԐ ݘ ی ی ی یی ӻ Ͽ ی ی ǐэ یی ی ی ǁی ǁیی ی ی ϡ ͘ یی ی ی ǡ Ԙ یϡ یی ی ی ی ی یҡ ǁی ʡ یی یی ҡ ͘ یی ی یϡ ǡ Ґی ͘ јیی ی! ی јی Ԙ ی ی ی Ȑی.

ی ی ی ی ی یی : ی یی ϡ ی ϡ ѐ یʻ یی ͘ʝیی ی Ԙ یی ی ی یϡ ی!

 

ی

ی ی ǐ ی یی ی ی یی . یی ی ی ј یʻ یی ی ی ی . ی ѡ ʻ یی ی ی. یی ی ی Ԙ . ی یی یی ϐی Ԙی ʡ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی یʻ یϡ یی ϐی . ی یی یی ی Ȑی.

ی ی یʻ یی ی ژ! ی ی: ی ی ǐ ϡ ی یی ی! ی ی ʻ یʻ . ی ی ی یی ی ی ی юی ی - - یی.

Ȑی ی Ș. ی ی ی ی ژ یی ی یԐی . ی ی ی ی ی ی ѐیی ی ی ی یϡ ѐ ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ی یی ی ϡ ی 坡 ی ی ڡ ی یϡ یی یی ی ی.

 

: ی یʝǡ ϡ یԐی ! ی ی ی ی ی ی ی ی ی! یی ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ǐэ یی یʝی یی ʐ ی ی ی ی ی! ی یԐی ی یی ی یی ( ی ی ) ی ی ی ی ی ی : ی ϐی ی ی! ی ی یʻ ی . ی ی   ʘی ی یی ی ی ی ی یی ی ی. یی ی یی یʻی Ԙ ی ی یی . ی ݘ ی ی ˝ ی ی یʡ ی یی ی یʝ!

: ی یی ی ی ϡ ی یʻ ی ی ی ی ϐ ѻ ی. ݘ Șیϡ ی ی Ԑی ی ی ی یی ی Ӑ ! ی ی ی . ی ی ی ی ی  ʻ ! یʻ ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ȑی: ی ی ! ی ! ی یی . ی ی ی ی ی ی ㍻ ی . یی ی ی ی ی ی ی ی یی : ی! ی یی ی ی یی! ǘی! ی ѐی!

 

ی

یԐی ǘی ی ی ی ی ی ی یی : ! ! ! ی ی یʻی ʝ یϡ ی ی ی ی یԐی ݘ . ϐѡ јی ی یޝ ѐ .

ݘ ی ی ѐ ی ی ی ǡ ی ʻ یʻ ! э ی ی یޝѡ ی! ی ی ی ی ی یی: ѻ یی یϡ ی ی ی ی ی ȁیϡ ی ی ی ԝ ی Ԙ ѐ ǡ ی یی.

ی ی ѐ ʡ ی ی یی یϡ ی ی .    ی ی یǡ ی ʡ Ի ʡ ی ی ی یی ی ی یی. ی ی ϐی ی یڡ ی ی ύ ی. ی یϡ ی ی یی . ی ی ی ǡ ʡ јی ی Ϙی ! ی ی ی ی یʡ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی.

ی ј ی ی   ی ی ی ی یی یԝیی ϡ یی ʡ ی یی ی !

12 2012

 

| 2012 | | alefbe - journalist | | berlin | | germany |